Política de privacitat

LSSICE

ADAPTACIÓ A LA LLEI 34/2002 DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE) I LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD).

 1. Objecte i Abast del present Informe.
 2. Legislació Aplicable.
 3. Anàlisi del Lloc web: www.cansuria.cat
  1. Recomanacions per al compliment del Lloc web a la LOPD.
  2. Recomanacions per al compliment del Lloc web a la LSSICE.

1. Objecte i Abast del present Informe

L'objectiu d'aquest informe pretén plasmar les recomanacions de l'equip de Josep Panosa i Serrats - PROTECDATUS- per completar l'Adaptació de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) a la LOPD i a la LSSICE. Per a això, hem realitzat un estudi basat en les exigències de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), per descriure una sèrie d'accions que s'hauran de dur a terme per adaptar el lloc web: www.cansuria.cat

2. Legislació Aplicable

Llei Orgànica 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació.

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

3. Anàlisi del Lloc web

Després d'analitzar el lloc web de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) s'han identificat una sèrie d'apartats que han de ser revisats. A continuació s'exposen una sèrie de recomanacions, agrupades segons la legislació aplicable en cada cas.

3.1. Recomanacions per al compliment del Lloc web a la LOPD

En els apartats CONTACTE que utilitzaran els usuaris que desitgin posar-se en contacte amb qualsevol de les delegacions de l'empresa, s'observen formularis de recollida de dades, els quals hauran d'incloure una clàusula informativa sobre la política de privadesa de l'empresa i sobre la inclusió de les dades de caràcter personal que procedirà a enviar aquest usuari en un Fitxer Registrat davant la AGPD. Aquesta clàusula respondrà per tant, en deure informació (Art. 5) que exigeix la LOPD, en el mateix moment en el qual l'usuari vagi a realitzar el registre o enviament de les seves dades. La clàusula o text informatiu a incloure en el formulari que recomanem crear en l'apartat "CONTACTE", podria redactar-se de la següent manera:

Li informem que les dades que ens remeti a través d'aquest formulari electrònic quedaran incorporades en els sistemes d'informació de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL). Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre la seva petició. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D., vostè atorga el seu consentiment inequívoc a JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL), perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, a través de l'adreça: JOSEP XICOLA BATALLE C/ Canigó, 565 - 17411 - VIDRERES - GIRONA o a l'email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

També s'aconsella inserir un text tipus:
[ ] (checkbox) * Llegeixo i accepto la política de protecció de dades* on sigui necessari clicar per continuar.


Com es pot observar en la clàusula anterior, serà necessari descriure la Política de Privadesa i l'Avís Legal de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) que haurà de ser accessible des de qualsevol pàgina del lloc web. Per tant, recomanem la inclusió d'un enllaç a la POLÍTICA DE PRIVADESA en totes les pàgines del lloc web, que podrem ressenyar de la següent manera:

POLÍTICA DE PRIVADESA:

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal JOSEP XICOLA BATALLE d'ara endavant, (CAN SURIA - TURISME RURAL), amb NIF: 79301448R informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per (CAN SURIA - TURISME RURAL). Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de (CAN SURIA - TURISME RURAL) amb domicili C/ Canigó, 565 - 17411 - VIDRERES - GIRONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari que envia la informació a (CAN SURIA - TURISME RURAL) és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se (CAN SURIA - TURISME RURAL) de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

(CAN SURIA - TURISME RURAL) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a (CAN SURIA - TURISME RURAL) de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per (CAN SURIA - TURISME RURAL) sempre que procedeixi de fonts alienes a (CAN SURIA - TURISME RURAL).

Cessió de dades a tercers

(CAN SURIA - TURISME RURAL) no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en JOSEP XICOLA BATALLE C/ Canigó, 565 - 17411 - VIDRERES - GIRONA o a l'email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de (CAN SURIA - TURISME RURAL), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

(CAN SURIA - TURISME RURAL) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, (CAN SURIA - TURISME RURAL) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


En els casos que existeixin cessions de les dades a Tercers, llavors deurà incloure's o modificar-se els avisos corresponents en la política de privadesa:

De conformitat amb el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Usuari dóna el seu consentiment per a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en un fitxer del que és titular JOSEP XICOLA BATALLE, i que les mateixes puguin ser cedides a [.......... (Indicar el Cessionari)..............], amb la finalitat de [.......... (Indicar la finalitat de la cessió)..............].

De la mateixa manera, posem en el seu coneixement que les seves dades podran ser cedides a terceres entitats, l'objecte social de les quals sigui [...................... (detallar tipus d'activitat desenvolupada pel cessionari)........................] amb la finalitat específica de [.....................(indicar finalitat per la qual es comuniquen les dades).....................]

En aquest sentit, li indiquem que disposa de trenta dies per manifestar, per escrit, la seva negativa al tractament de dades descrit. Si transcorregut aquest termini no hagués manifestat la seva disconformitat en el sentit indicat, s'entendrà que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes indicats anteriorment. D'altra banda, li comuniquem que podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a JOSEP XICOLA BATALLE C/ Canigó, 565 - 17411 - VIDRERES - GIRONA o a l'email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


3.2. Recomanacions per al compliment del Lloc web a la LSSICE

En l'anàlisi del lloc web: www.cansuria.cat s'han observat una sèrie d'omissions atenent a les obligacions que marca la LSSICE.

L'exigència principal per al compliment de la LSSICE és que hauran d'estar permanentment accessibles des de qualsevol pàgina del lloc web que ens ocupa, per exemple en el peu de totes les pàgines les següents dades:

C/ Canigó, 565 - 17411 - VIDRERES - GIRONA. - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - 972850011
Registre Mercantil de , Tom .., Llibre .., Foli , Secció .., Fulla ., Inscripció.


Finalment, es recomana la inclusió de l'enllaç a l'Avís Legal, en cadascuna de les pàgines que componen el lloc web, i que aquest enllaç permeti l'accés al text existent i, que aconsellem podria redactar-se de la següent manera:

AVÍS LEGAL:

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'empresa:

Nom empresa: CAN SURIA - TURISME RURAL
Raó social: JOSEP XICOLA BATALLE
NIF: 79301448R
Adreça: C/ Canigó, 565 - 17411 - VIDRERES - GIRONA
Telèfon: 972850011
Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

FINALITAT DE LA PÀGINA WEB

Aquí ha de descriure la finalitat o activitat de la web o de l'empresa. Preus dels productes o serveis que s'ofereixen a través de la web, amb indicació dels impostos i despeses d'enviament.

El present avís legal (d'ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: www.cansuria.cat

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre 79301448R (CAN SURIA - TURISME RURAL) amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) o qualsevol de les seves delegacions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL).

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL). La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

(La següent política de cookies només s'ha de tenir en compte en cas d'utilitzar cookies. Ha de confirmar amb el seu programador web la informació d'aquesta clàusula i adaptar-la si cal al seu lloc web)

POLÍTICA DE COOKIES

JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL), a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Les cookies s'emmagatzemen a l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web www.cansuria.cat, amb la finalitat de millorar la usabilitat de la mateixa, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb fins estadístics. En el cas d'aquells usuaris que ja siguin clients de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL), la informació recollida amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de cookies serà d'aplicació a aquells usuaris que voluntàriament visitin les pàgines web de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL), emplenin formularis de recollida de dades, accedeixin a les eines que JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) posa a disposició dels seus clients per a gestionar els seus serveis, o utilitzin qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL), o l'accés a dades per JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) per a la prestació dels seus serveis.

JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) informa els usuaris de les seves pàgines web, de l'existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d'informar-los sobre l'ús i de l'objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l'acceptació de la present Política per part d'aquests usuaris.

JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades segons la seva titularitat:
* Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per JOSEP XICOLA BATALLE.
* Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a JOSEP XICOLA BATALLE, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de JOSEP XICOLA BATALLE.

Classificades segons la seva finalitat:
* Cookies tècniques i / o de personalització: faciliten la navegació en identificar la sessió, permetre l'accés a eines d'accés restringit, a més de configurar a mida les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol·licitat prèviament per l'usuari.
* Cookies d'anàlisi i / o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per JOSEP XICOLA BATALLE (fonamentalment , Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos en la pàgina web visitada per l'usuari. Recull dades de forma anònima amb la finalitat d'obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificades segons la seva durada:
* Cookies de sessió: recullen i emmagatzemen les dades mentre l'usuari accedeix a la pàgina web.
* Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l'usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per a la qual han estat utilitzades.

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus de què es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de JOSEP XICOLA BATALLE encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies es desitgés retirar-lo, s'hauran eliminar aquelles cookies emmagatzemades a l'equip de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar a:
* Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
* Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
* Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies


Altres dades a incloure en la web depenent del servei o producte ofert per l'empresa:

 • Codis de conducta al fet que estiguin adherides.
 • Dades relatives a l'autorització administrativa necessària per a l'exercici de l'activitat.
 • Dades de colegiació i títol acadèmic de professionals que exerceixin una activitat regulada.
 • Informació addicional quan al servei s'accedeixi mitjançant un número de telèfon de tarificació addicional.
 • Si a més realitza contractes on-line haurà d'afegir la següent informació amb caràcter previ al procés de contractació:
  • Tràmits que han de seguir-se per contractar on-line.
  • Si el document electrònic del contracte es va a arxivar i si aquest serà accessible.
  • Mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de dades.
  • Llengua o llengües en què podrà formalitzar-se el contracte.
  • Condicions generals al fet que, si escau, se subjecti el contracte.
 • Confirmar la celebració del contracte per via electrònica, mitjançant l'enviament d'un justificant de recepció de la comanda realitzada.

I si fan publicitat per via electrònica:

 • L'anunciant ha d'identificar-se clarament.
 • El caràcter publicitari del missatge ha de resultar inequívoc.

Emprant-se en tots els casos d'enviament per correu electrònic de publicitat, la següent clausula:

CLÀUSULA ACCIONS COMERCIALS I PUBLICITÀRIES:

De conformitat amb l'article 5.5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de dades, li informem que les seves dades han estat obtinguts d'una font d'accés públic, passant a formar part d'un fitxer automatitzat titularitat de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) i seran tractades, únicament, per a finalitats de publicitat, promocions i màrqueting que poguessin ser del seu interès. En tot moment, podrà vostè exercitar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit a: JOSEP XICOLA BATALLE C/ Canigó, 565 - 17411 - VIDRERES - GIRONA o a l'email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

D'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, vostè. podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals notificant-nos-ho per escrit dirigit a l'adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant BAIXA en l'assumpte.


Si les dades corresponen a clients i usuaris de la pròpia Web o empresa, haurem de canviar aquest aspecte en l'anterior clausula.

Si es realitzen ofertes, concursos o jocs promocionals, a més de l'anterior, es deurà:

 • Identificar-les com a tals.
 • Expressar de forma clara i inequívoca les condicions de participació.
 • Quan s'enviïn per correu electrònic, missatges SMS:
  • Obtenir amb caràcter previ la sol·licitud o autorització expressa del destinatari.
  • S'aconsella identificar el missatge publicitari amb la paraula o l'abreviatura.
 • Establir procediments senzills per facilitar la revocació del consentiment de l'usuari.

A més, per a les comunicacions per correu electrònic, siguin o no a conseqüència de relació comercial, serà imprescindible incloguin l'aparició del següent avís legal:

CLÀUSULA INFORMATIVA PER A l'E-mail:

Aquest missatge i els seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l'autorització expressa de JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL). Si vostè no és el destinatari final per favor elimini-ho i informi'ns per aquesta via. D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del que és titular JOSEP XICOLA BATALLE (CAN SURIA - TURISME RURAL) amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili de JOSEP XICOLA BATALLE C/ Canigó, 565 - 17411 - VIDRERES - GIRONA o a l'email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Si vostè no desitja rebre la nostra informació, posi's en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Fes les teves compres a Supermercat Batallé, productes frescos i de qualitat amb la millor experiència de compra.

Veinat Pibitller, 19
17412 Maçanet de la Selva

Layout Type

select Color

Background Image

Utilitzem cookies per millorar l'experiència dels usuaris. Si estàs navegant pel nostre lloc considerem que les acceptes. Més informació.